Śniadanie wielkanocne

Pierwsze Śniadanie Wielkanocne z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice w mysłowickiej dzielnicy Bończyk - Tuwima za nami. Projekt obejmujący organizację Charytatywnego Jarmarku Wielkanocnego i Śniadania Wielkanocnego zakończył się sukcesem. Przy świątecznym stole, dzięki zaangażowaniu właścicieli Restauracji Szyb Bończyk i wolontariuszy, którzy rodzinne śniadania odłożyli w czasie.Do stołu o godzinie 9 zasiadło ok 80 osób.
Po zakończeniu śniadania goście zabrali do swych domów świąteczną atmosferę w postaci paczek oraz dołączonych do nich upominków wykonanych przez uczniów kl III B SP 3 i Smyków św. Jana z parafii na Bończyku.Śniadanie rozpoczęto modlitwą pod przewodnictwem ks. dziekana Rafała Ryszki.

Wolontariusze którzy w tym dniu pomagali:
Ks. Rafał Ryszka, Ks.Przemek, Joanna Frysztacka, Damian Roncoszek, Ewelina Oleksy, Celina Jamrozy, Marysia Jamrozy, Krzysztof Jamrozy, Piotr Stockfisch, Konrad Penczek, Natalia Włosek, Aleksander Dzida, Wojciech Skrzydło, Jaś, Zosia i Halina Sikora oraz Anna Jędrosz i Magda Mróz

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”.

Papież Franciszek.

Dziękując za wsparcie, udział w „ Charytatywnym Jarmarku Wielkanocnym i Śniadaniu Wielkanocnym”, wrażliwość i bezinteresowną chęć czynienia dobra, pomoc i życzliwość osobą prywatnym i firmą realizującym powierzone im zadaniach w ramach wolontariatu. W tym miejscu szczególnie dziękuję Państwu Anecie i Maciejowi Sikorom oraz ich rodzinie, za niespodziewaną dla organizatorów zmianę umowy i pokrycie w całości kosztów śniadania i paczek, co pozwoli środki pozyskane z jarmarku wykorzystać na cele charytatywne zgodne z Statutem Stowarzyszenia.

(fot, M. Sikora, P. Olszowski)