Zarząd stowarzyszenia

Zarząd

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
PREZES ZARZĄDU Piotr Olszowski
WICEPREZES ZARZADU Barbara Jaskuła
SKARBNIK ZARZADU Celina Jamrozy
SEKRETARZ ZARZADU Natalia Włosek

Komisja rewizyjna

Organ nadzoru
Grażyna Just
Jakub Szuta
Antoni Kołodziej