Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy

15 listopada zakończyliśmy negocjacje z Auchan Polska Sp. z o.o. , który dążąc do jeszcze większej integracji z mieszkańcami i wychodzą na przeciw naszym potrzebom udostępnił w dniach od 10 do 22 grudnia na potrzeby Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego powierzchnię handlową na pasażu marketu wspierając w ten sposób działalność charytatywną stowarzyszenia.

Darowizny Wystawców za zajmowaną powierzchnię handlową zostaną przeznaczone na cele charytatywne zgodne z statutem stowarzyszenia. Wysokość darowizn określa regulamin.

Mysłowice zasługują na jarmark który bez względu na warunki pogodowe przyciągnie ciekawych wystawców, mieszkańców Mysłowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pamiętajmy jednak że bez czynnego udziału mieszkańców wszystkie inicjatywy związane z ożywieniem Mysłowic skończą się niepowodzeniem.

Zachęcam również do zgłaszania się w ramach "Mysłowickiego Gruby Talentów" wszystkich, którzy chcą zaprezentować swoje talenty na scenie będącej do ich dyspozycji w trakcie trwania jarmarku w tym placówek oświatowych i świetlic środowiskowych.

Jarmark na Bończyku jest imprezą promującą miasto Mysłowice, dzielnicę Bończyk –
Tuwima, a także prezentacją kultury regionalnej – rękodzieła, sztuki, kulinariów itp.
Głównym celem Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego jest integracja mieszkańców
i gości dzielnicy, poprzez włączenie ich w działalność charytatywną.

Piszą o nas

Kontakt

Telefon: 606 198 906

E-mail: biuro@naszemyslowice.pl