Członkostwo

Deklaracja członkowska

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice” (Przyjęcie członka nastąpi po spełnieniu wymagań statutowych)