Projekt Pomoc u Piotra to tworzenie stacjonarnego miejsca, w którym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym starsze, niepełnosprawne i bezdomne uzyskają pomoc.

Pomoc nie tylko w postaci posiłku, ale również czekających na nie ubrań w szafie Piotra, w której znajdą czyste ubrania dla dzieci, kobiet i mężczyzn. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych oraz pomoc w znalezieniu pracy również dorywczej. Można będzie porozmawiać o swoich problemach i wspólnie zastanowić się nad ich rozwiązaniem.

Trwają rozmowy z pracownikami Urzędu Miasta w sprawie współpracy w realizacji projektu, zwrócimy się również do mysłowickich i nie tylko przedsiębiorców o pozyskanie wsparcia finansowego i rzeczowego.

W realizację projektu chcemy zaangażować osoby bezdomne, które czynnie wspierali dotychczasowe projekty stowarzyszenia.

Wszystkich bez względu na poglądy polityczne i światopogląd chcących pomóc w realizacji zapraszamy do współpracy. Niech dzielenie się dobrem łączy w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.