Bezpłatne konsultacje i porady z zakresu logopedii

Katarzyna Olszowska - Gieroń logopeda dziecięcy zaprasza na bezpłatne konsultacje i porady
z zakresu logopedii. Konsultacje odbywają się od godz.16 w każdy czwartek, w siedzibie Centrum Szkoleniowo Usługowego KAMA przy ul. Mikołowskiej 4a lok. 308 (III piętro).

W zakresie:
• usuwania wad wymowy (m.in. rotacyzmu, gammacyzmu, kappacyzmu, mowy bezdźwięcznej),
• wyrównanie opóźnień mowy,
• wad towarzyszącym zaburzeniom słuchu,
• zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną,
• autyzmu wczesnodziecięcego i i zespołu Aspergera,
• zaburzeń mowy wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz procesów neurodegeneratywnych,
• rehabilitacja mowy u osób dorosłych z uszkodzeniami neurologicznymi po przebytych urazach i udarach mózgu,
• afazji dziecięcej,
• innych zaburzeń mowy,
• trudności w pisaniu i czytaniu,
• nauki wymowy języka polskiego jako obcego

Zapraszamy na stronę Centrum Szkoleniowo-usługowego KAMA - logopeda dziecięcy

UWAGA: Zapisy na bezpłatne konsultacje można zgłaszać osobiście w biurze Centrum Szkoleniowo Usługowego KAMA lub telefonicznie pod numerami tel.: (32) 222 60 93, 726 655 420