Patrole Przyjaciół Przyrody Patrole Przyjaciół Przyrody (PPP) to nowa inicjatywa stowarzyszenia, mająca na celu, w ramach wolontariatu objęcie opieką zwierzęta, zieleń miejską, w tym donice oraz rabaty kwietne. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby indywidualne i całe rodziny, placówki oświatowe, organizatorów letniego wypoczynku w mieście, placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy dziecka. Zapraszamy do wsparcia projektu instytucje… Read More »