Patrole Przyjaciół Przyrody

Patrole Przyjaciół Przyrody (PPP) to nowa inicjatywa stowarzyszenia, mająca na celu, w ramach wolontariatu objęcie opieką zwierzęta, zieleń miejską, w tym donice oraz rabaty kwietne.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby indywidualne i całe rodziny, placówki oświatowe, organizatorów letniego wypoczynku w mieście, placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy dziecka.

Zapraszamy do wsparcia projektu instytucje miejskie, Lasy Państwowe, przedsiębiorców z branży ogrodniczej ( ogrodnictwa, utrzymanie zieleń, urządzeń i narzędzi ogrodniczych) i innych branż, którym bliska jest tematyka ekologiczna oraz organizacje pozarządowe.

Teren objęty wolontariatem zależeć będzie od napływających zgłoszeń- preferowane w pobliżu miejsca zamieszkania wolontariuszy .

Termin: Projekt realizowany byłby na przestrzeni roku przez wszystkie pory roku, a zadania patroli uzależnione byłyby od pory roku, w której będą realizowane.

Zakres wolontariatu obejmuje:

  • montaż poideł dla ptaków i ssaków i ich uzupełnianie w wodę
  • montaż budek lęgowych
  • montaż karmników
  • dbanie o ich czystość i uzupełnianie karmy
  • regularne nawadnianie donic z kwiatami, w tym kaskadowych
  • dbanie o rabaty kwietne, pomoc w ich utrzymaniu poprzez ich odchwaszczanie
  • monitorowanie zagrożeń związanych z zapuszczaniem się dzikiej zwierzyny w pobliże siedzib ludzkich lub w miejsca rekreacji
  • zadania wynikające z bieżących potrzeb w zakresie ochrony przyrody

Zgłoszenie wsparcie prosimy kierować na adres maila: biuro@naszemyslowice.pl
Informacje dotyczące projektu pod nr telefonu +48 606 198 906