Podsumowanie projektów jesień-zima 2021/2022

Koniec każdego  roku i początek kolejnego, to czas szczególnego wysiłku członków i wolontariuszy stowarzyszenia w zakresie pomocy społecznej niesionej potrzebującym. Na przełomie 2021/2022 podobnie jak w latach ubiegłych staraliśmy się dotrzeć do szerokiego grona osób potrzebujących oraz darczyńców i wolontariuszy  bez których niesienie pomocy było by niemożliwe. Sezon 2021/2022 to:

 1. Przeprowadzenie  zbiórek  publicznych, których szczegóły poznacie na portalu zbiórek. 2021/2274/OR oraz 2021/3140/OR pozwoliły zebrać 1202,41 kg produktów spożywczych i chemicznych. Portal zbiórek publicznych
 2. Przekazano 196 paczek potrzebujących z czego 14 szt. z chemią gospodarczą, a 30 szt. ze słodyczami i zabawkami dla dzieci wskazanych przez opiekunów szkolnych kół wolontariatu, 10 szt osobom w kryzysie bezdomności przebywającym w przestrzeni miejskiej, 14 szt. panom korzystającym z Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy MOPS w Mysłowicach. Pozostałe 118 szt seniorom, osobom niepełnosprawnym i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. 
 3. Przekazano artykuły spożywcze Centrum Opiekuńczo Wychowawczemu „Nadzieja” dla Hospicjum Cordis oraz 100 szt herbat organizatorom wigili w Szybie Bończyk. 
 4. Zakupiono i przekazano z paczkami oraz z obiadami mandarynki w ilości 70 kg.
 5. Zakupiono i przekazano Hospicjum Cordis kolejne 1000 par jednorazowych rękawic medycznych, co łącznie z przekazanymi w listopadzie daje 2000 par. 
 6. Zakupiono i dostarczono do domów osób potrzebujących obiady dwudaniowe oraz dostarczano osobom bezdomnym w przestrzeni miejskiej do ich siedlisk  wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej zupy regeneracyjne w ramach IV edycji projektu ” Gorąca Miska Zupy”. Podsumowanie projektu.
 7. W kolejnej  edycji projektu „Szafa u Piotra” pośredniczyliśmy w przekazaniu potrzebującym ok 650 kg odzieży. Dbając nie tylko o osoby w potrzebie, ale również o środowisko, propagując działania charytatywne z proekologicznymi. Podsumowanie projektu.
 8. Podczas obrad na uroczystej XXXVII sesji Rady Miasta Mysłowice wyróżniono tytułem Zasłużony dla Miasta Mysłowice ks. Rafała  Ryszkę Proboszcza, Senior Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Na wniosek stowarzyszenia wsparty głosami mieszkańców. Obrady sesji Rady Miasta Mysłowice.
 9. Pamiętaliśmy również o seniorach organizując spotkanie integracyjne różnych mysłowickich  środowisk senioralnych podczas Biesiady  Barbórkowe. Dobrze jest zobaczyć uśmiechy seniorów bawiących się przy jednym stole. Więcej można przeczytać tutaj.
 10. Jednym z naszych działań statutowych jest dbałość o środowisko którego przykładem jest min. III edycja projektu Ptasie Stołówki, kończącego się początkiem wiosny.  Więcej można przeczytać tutaj.
 11. Kolejnym wnioskiem skierowanym do Mysłowickiego Urzędu Miasta jest zagospodarowanie w przestrzeni miejskiej choinek w doniczkach pozostających w dobrym stanie po świętach i zimowe zagospodarowanie donic kaskadowych, których w mieście przybywa tak,  aby nie szpeciły naszych ulic zimą. 

Podsumowując część z projektów jesienno- zimowy została zakończona, już myślimy o Świętach Wielkanocnych i wiosennych edycjach wcześniejszych projektów oraz przymierzamy się do nowych. Chcesz być na bieżąco? Zaglądaj na nasze strony i podejmij wolontariat, bo warto pomagać, a wiele projektów zostało zaadaptowane na potrzeby Miasta i cieszą pomysłodawców, że na trwałe zagościły w miejskim kalendarzu. To na tyle rozliczenia i planów najbliższych jak Bóg da siły i życzliwych ludzi wokół.