Podsumowanie „Szafa u Piotra” z  odzieżą pochodząca z odzysku  jesienno-zimową sezon 2021/2022.

Zgodnie z zapowiedzią 15 grudnia „Szafa u Piotra ” zakończyła wydawanie odzieży na sezon jesienno-zimowy 2021/2022. Od 19 listopada do 15 grudnia przyjęliśmy i wydaliśmy 650 kg odzieży jesienno zimowej i 80 kg bielizny domowej,stołowej i pościelowej oraz 30 par butów. Wszystko znalazło nowych właścicieli, w tym osoby samotne i rodziny w trudnej sytuacji materialnej, osoby bezdomne korzystające z noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy MOPS w Mysłowicach, przebywające w przestrzeni publicznej za pośrednictwem Straży Miejskiej, którym przekazano ciepłe kurtki. Szafa u Piotra oczywiście dalej prowadzi swoją działalność jednak ze względu na skromne warunki lokalowe, przyjmować będzie i wydawać odzież jedynie zimową na bieżąco po wcześniejszym tel. +48726655420  uzgodnieniu możliwości przekazania odzieży. Kolejne sezonowe otwarcie szafy nastąpi wiosną, termin zostanie podany.

Szafa u Piotra to nie tylko projekt charytatywny ale również ekologiczny, Jeśli chodzi o dane dotyczące Polski, szacuje się, że w naszym kraju jest wytwarzanych ok. 2,5 mln ton odpadów tekstylnych rocznie. Pomagając wspieramy walkę o czyste środowisko zapraszamy do współpracy. Niebawem uruchomimy możliwość oddani zużytych nie nadających się tekstyliów, których sprzedaż pozwoli wzmocnić projekty charytatywne i ekologiczne.