Dziękujemy rzeszy bezimiennych darczyńców i tym do których udało nam się dotrzeć. Wolontariuszom za włożone serce w niesienie pomocy potrzebującym.

Aktualności Nasze osiągnięcia

Szanowni Mieszkańcy, z góry dziękuję za przyłączenie się do projektu świątecznej paczki dla potrzebujących. Na tej stronie znajdziecie oznaczone naszymi plakatami punkty w placówkach oświatowych i handlowych, gdzie można składać produkty. Zbiórkę prowadzimy od 1.03.2021 do 28.03.20.2021 r. Natomiast Naszych wolontariuszy i koła wolontariatu w placówkach oświatowych prosimy o zgłaszanie osób wymagających wsparcia do 19 marca na e-mail biuro@naszemyslowice.pl
Read More
Podziękowanie dla Stowarzyszenia
Aktualności

Podziękowanie dla Stowarzyszenia

Read More
Piszą o tym jak pomagamy bezdomnym
Aktualności

Piszą o tym jak pomagamy bezdomnym

Kochani! to nie koniec siarczystych mrozów. Pamiętajmy o osobach pozostających w kryzysie bezdomności.
Read More
Pomoc bezdomnym trwa nadal
Aktualności

Pomoc bezdomnym trwa nadal

Może splot niekorzystnych wydarzeń, może sami zapracowali na swój los, nie mnie oceniać. Jednak, na pewno nie możemy zostawić ich bez pomocy. Alert Pogodowy uruchomił Alert Gorących Posiłków.
Read More
Wolontariusze stowarzyszenia w roli streetworkerów niosących pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym bez dachu nad głową, po prostu na ulicy
Aktualności

Wolontariusze stowarzyszenia w roli streetworkerów niosących pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym bez dachu nad głową, po prostu na ulicy

Read More
Podsumowanie grudniowej działalności stowarzyszenia
Aktualności Nasze osiągnięcia

Podsumowanie grudniowej działalności stowarzyszenia

Read More
Pomagamy bezdomnym
Aktualności Nasze osiągnięcia

Pomagamy bezdomnym

Kolejny raz w te święta w towarzystwie funkcjonariuszy Straży Miejskiej odwiedziłem siedliska osób bezdomnych. Wioząc nie tylko ciepłą strawę i odzież, koce czy kołdry, ale może przede wszystkim dobre słowo i wysłuchanie ich pogmatwanych życiowych historii.
Read More
Życzenia
Aktualności

Życzenia

Read More
Podziękowanie dla stowarzyszenia
Aktualności

Podziękowanie dla stowarzyszenia

"Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem" Maria Konopnicka
Read More
Radio Eska o przedświątecznej i świątecznej pomocy stowarzyszenia udzielanej mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej
Aktualności

Radio Eska o przedświątecznej i świątecznej pomocy stowarzyszenia udzielanej mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej

Read More
Piszą o nas: Nakarmią i ogrzeją bezdomnych. SIL rusza w miasto razem ze strażnikami
Aktualności

Piszą o nas: Nakarmią i ogrzeją bezdomnych. SIL rusza w miasto razem ze strażnikami

Read More
Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia AD. 2020 nabrały rozpędu
Aktualności

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia AD. 2020 nabrały rozpędu

Read More
Fotorelacja z „Ptasich Stołówek” 2020 rok
Aktualności

Fotorelacja z „Ptasich Stołówek” 2020 rok

Read More
TVP 3 w programie „Pokój na poddaszu” zachęca do zakładania kolejnych  „Ptasich Stołówek”
Aktualności Nasze osiągnięcia

TVP 3 w programie „Pokój na poddaszu” zachęca do zakładania kolejnych „Ptasich Stołówek”

Read More
Mówią o nas
Aktualności

Mówią o nas

O projekcie charytatywnym łączącym pokolenia, skierowanym do osób wymagających wsparcia bez względu na wiek informowały serwisy radiowe.
Read More
TVS SILESIA FLESZ 30.11.2020 o naszym projekcie
Aktualności

TVS SILESIA FLESZ 30.11.2020 o naszym projekcie

Pomocy bez względu na wiek osobom  potrzebujących wsparcia, łączącym pokolenia. Zapraszamy do współpracy.
Read More
Propozycja współpracy
Aktualności

Propozycja współpracy

21 listopada rząd ogłosił zmiany w strategii walki z koronawirusem. Zgodnie z nimi placówki gastronomiczne będą zamknięte do 27 grudnia. Stowarzyszenie w ramach wzajemnego wsparcia, proponuje współpracę placówkom gastronomicznym w pierwszym rzędzie z terenu Mysłowic, ale również z okolicznych miast na dostawę pod wskazany adres obiadów dwudaniowych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Koszty związane ze wsparciem lokalnej gastronomii i osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych zostaną pokryte z darowizn i zbiórek prowadzonych przez Stowarzyszenie.
Read More
Dziękuję
Aktualności

Dziękuję

Za wsparcie, które każdym dobrym słowem, gestem i darem przekazujecie mnie i mojej rodzinie. Za łańcuch ludzi dobrych serc stworzony z nakrętek dla Alicji, którego metalowe serca nie zastąpią, za pomoc przyszłym rodzicom i przekazanie wózków dziecięcych ( głębokiego i spacerowego) przez Jagodę, Przemka i Gabrysię oraz Grażynce za ubranka z serca dziękuję!
Read More
Komunikat
Aktualności

Komunikat

Read More
Przekazanie pierwszej partii maseczek i rękawic ochronnych
Aktualności

Przekazanie pierwszej partii maseczek i rękawic ochronnych

Pierwsza partia maseczek i rękawic ochronnych została przekazana osobom indywidualnym i sekcji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego
Read More
1 2 3 5

Nasza pomoc nie ustaje, zostanie z Nami. Tu można przyłączyć się do zrzutki lub można wpłacać na konto PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554.

Liczy się każdy grosz

 


Nasze projekty


Podsumowanie I Roku Działalności Stowarzyszenia

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją działań podjętych przez Stowarzyszenie w minionym roku.

Podsumowanie I Roku Działalności Stowarzyszenia

Nasza misja

Stowarzyszenie powołano do życia 1 lutego 2017 roku na zebraniu założycielskim jako kontynuatora założonego w styczniu 2016 roku Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Familijo” przejmując jego działania na rzecz pomocy osobą samotnym i potrzebującym rozszerzając jednocześnie swój zakres działania.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Celem Stowarzyszenia jest rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w szczególności poprzez działania zapewniające dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi, wdrażania i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, w tym alternatywnych i elastycznych form zatrudniania. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym). Działania na rzecz organizowania skutecznego systemu wsparcia i włączania tych osób,organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,w szczególności z rodzin wieloproblemowych, działalność charytatywna.

Stowarzyszenie prowadzi również działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:
zwyczajnych, wspierających i honorowych.

http://naszemyslowice.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo-1-150x151.jpghttp://naszemyslowice.pl/wp-content/uploads/2017/03/logo2-200x200.jpg

Kontakt

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Nasze Mysłowice"

Organizacja Pożytku Publicznego

 

Adres

ul. M. Jastruna 15, 41-400 Mysłowice

Adres korespondencyjny

u. St. Staszica 20a, 41-400 Mysłowice

Telefon

+48 606 198 906

E-mail

biuro@naszemyslowice.pl

Nr konta

PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554

Dane rejestrowe

Krajowy Rejestr Sądowy

KRS: 0000665867

Główny Urząd Statystyczny

REGON: 366663990

Urząd Skarbowy

NIP: 2220902384

Iconic One Theme | Powered by Wordpress