Podziękowanie

Dziękujemy mieszkańcom, że podczas XXV Familijnego Festynu Świętojańskiego na Trzeźwo byliście z nami. Dziękujemy wolontariuszom oraz wspierającym nas instytucją i firmą.


Licytacja Cegiełek Miłosierdzia


 

Drodzy Mieszkańcy Mysłowic,
nadchodzący charytatywny, jubileuszowy XXV Festyn Świętojański na Trzeźwo zamykający trzydniowe obchody Dni Mysłowic w roku jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 150- lecia Dekanatu Mysłowickiego,tradycyjnie rozpocznie się w niedzielę o godz.15:00 mszą świętą w intencji Miasta i mysłowickich Rzemieślników odprawianą przez ks. Mirosława Giergę obchodzącego w tym roku 25-lecie kapłaństwa, który jako neoprezbiter rozpoczął posługę w naszej Parafii i ks. Edwarda Gorczatego, pochodzącego z Dziećkowic misjonarza z Tanzanii, obchodzącego 45-lecie kapłaństwa.

Organizatorzy tegorocznego festynu idąc za głosem mieszkańców wyrażanym w latach ubiegłych, pragną by Mysłowiczanie, biorący udział w tym święcie rodziny nie tylko poprzez modlitwę, zmagania sportowe, ale również podczas biesiady i zabawy tanecznej, propagowali prospołeczne i rodzinne zachowania wolne od uzależnień i uprzedzeń, integrujące w ten sposób społeczność lokalną, ogólnomiejską oraz regionalną, która również bierze udział w naszym festynie.

Festyn poprowadzi jak przed 25-laty Pan Mirosław Kańtor. Więcej informacji o Festynie, a także o odbywającym się w jego ramach biegu głównym, marszu nordic walking i biegu przedszkolaka, znajdziecie Państwo na plakatach i fanpag'u.

Zapraszam do udziału w wydarzeniu wspomagającym charytatywne dzieło służące wsparciu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących oraz działalności statutowej S.I.L. „Nasze Mysłowice”


 

Zaproszenie na XXV Familijny Festyn Świętojański w Radiu Fest


 


Cegiełki Miłosierdzia

Przedstawiamy Cegiełki Miłosierdzia, które otrzymaliśmy od darczyńców. Ich licytacja pozwoli pozyskać środki na letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin gorzej uposażonych i działalność statutową stowarzyszenia. Jednocześnie zachęcamy do przekazywania przedmiotów na aukcję i zakupu cegiełek miłosierdzia w namiocie Stowarzyszenia, gdzie będzie można również oglądać przedmioty do licytacji.

Licytacja od ceny wywoławczej zostanie uruchomiona w piątek. Jeżeli przedmiot uzyska wyższą cenę niż wywoławcza, w trakcie festynu ta cena będzie wywoławczą w przypadku braku wyższej ceny przedmiot przekazany zostanie osobie z licytacji wirtualne, po przekazaniu kwoty za którą wylicytował przedmiot.

Do chwili obecnej wpłynęły następujące przedmioty do zlicytowania

Wszyscy bez względu na stan zamożności możemy pomagać. Zachęcam do nabycia podczas Festynu CEGIEŁEK MIŁOSIERDZIA i tym samym wsparcia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalności statutowej stowarzyszenia. Cegiełki można również nabyć drogą elektroniczną, wpłacając darowiznę na konto

PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554

z dopiskiem darowizna "Cegiełka Miłosierdzia".

Cegiełkę prześlemy na adres wskazany w przelewie o wysokość darowizny sami Państwo decydujecie dostosowując ją do swoich możliwości finansowych.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.


Fundatorzy pucharów wręczanych podczas XXV Familijnego Festynu Świętojańskiego Na Trzeźwo

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na cele statutowe stowarzyszenia w szczególności uruchomienie świetlicy socjoterapeutycznej im. ” Świętej Rodziny” przy parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela.Pomóc może każdy licytując lub wystawiając na aukcje własne przedmioty.

Więcej informacji


Podsumowanie I Roku Działalności Stowarzyszenia

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją działań podjętych przez Stowarzyszenie w minionym roku.

Podsumowanie I Roku Działalności Stowarzyszenia

Nasza misja

Stowarzyszenie powołano do życia 1 lutego 2017 roku na zebraniu założycielskim jako kontynuatora założonego w styczniu 2016 roku Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Familijo” przejmując jego działania na rzecz pomocy osobą samotnym i potrzebującym rozszerzając jednocześnie swój zakres działania.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Celem Stowarzyszenia jest rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w szczególności poprzez działania zapewniające dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi, wdrażania i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, w tym alternatywnych i elastycznych form zatrudniania. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym). Działania na rzecz organizowania skutecznego systemu wsparcia i włączania tych osób,organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,w szczególności z rodzin wieloproblemowych, działalność charytatywna.

Stowarzyszenie prowadzi również działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:
zwyczajnych, wspierających i honorowych.

http://naszemyslowice.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo-1-150x151.jpghttp://naszemyslowice.pl/wp-content/uploads/2017/03/logo2-200x200.jpg

Kontakt

Adres

ul. M. Jastruna 15, 41-400 Mysłowice

Adres korespondencyjny

u. St. Staszica 20a, 41-400 Mysłowice

Telefon

+48 606 198 906

E-mail

biuro@naszemyslowice.pl

Nr konta

PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554

Dane rejestrowe

Krajowy Rejestr Sądowy

KRS: 0000665867

Główny Urząd Statystyczny

REGON: 366663990

Urząd Skarbowy

NIP: 2220902384

Iconic One Theme | Powered by Wordpress