Rozliczenie projektu świątecznej pomoc

Szanowni Państwo,
transparentność podejmowanych przez Stowarzyszenie działań to jedna z zasad naszej  działalności statutowej. Przedstawiamy wstępne rozliczenie projektu świątecznej pomocy osobom starszym, schorowanym, niepełnosprawnym, rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i w kryzysie bezdomności przebywającym w przestrzeni publicznej.
Na konto stowarzyszenia od listopada wpływały środki na realizację projektu świątecznej pomocy i IV edycji „Gorąca Miska Zupy”:

 • Wpłynęło: 5 345, 00 zł.
 • Wykorzystano 3 532,25 zł:
  • uzupełnienie paczek świątecznych (cytrusy, chemia gospodarcza),
  • wykupienie leków dla osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności
  • opłacenie 147 dwudaniowych obiadów świątecznych
  • opłacenie 140 l zup regeneracyjnych (od 14 grudnia – dostarczane do miejsc przebywania osób bezdomnych)
 • Pozostało do dyspozycji 1 812,75 zł, które zabezpieczają zakup zup regeneracyjnych dla osób pozostających w kryzysie bezdomności w przestrzeni miejskiej.
 • Do końca stycznia prognozowane jest wydanie 300 l  za kwotę 1800,00 zł

Ograniczone środki finansowe powodują konieczność podjęcia trudnych dla Nas decyzji, kogo wspierać naszymi ciepłymi posiłkami, a kto może sobie poradzić bez nich. Biorąc pod uwagę zimową porę roku zarząd zdecydował o kontynuowaniu pomocy osobom bezdomnym w postaci zup regeneracyjnych dostarczanych w godzinach popołudniowych.

Prosimy o pomoc w rozprowadzeniu kalendarzy na 2022 rok, które zawierają też prośbę o przekazanie 1% oraz bieżące wpłaty, na konto PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554, które umożliwią udzielenia pomocy  najuboższym do końca zimy. Za każdą przekazaną złotówkę z serca dziękujemy.