Obrady XXXVII sesji Rady Miasta Mysłowice

2 grudnia 2021 roku podczas uroczystej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Mysłowice w Miejskim Ośrodku Kultury, tytułem „ Zasłużony dla Miasta Mysłowice”, uhonorowany został ks. Rafał Ryszka Proboszcz, Senior Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Uchwałę Nr XLIV/616/21 w dniu, 26 sierpnia 2021 roku podjęła Rada Miasta Mysłowice ,na wniosek złożony 3 sierpnia przez Piotra Olszowskiego, w imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice, wsparty również podpisami mieszkańców. Trzydzieści lat proboszczowania, w tym przez 5 lat jako odpowiedzialnego za dzieła charytatywne w dekanacie, zaś od 2013 r. pełniącego funkcję dziekana, charakteryzowało się wieloma inicjatywami społecznymi, nieograniczającymi się do działalności w obrębie własnej parafii, ale działający na rzecz wszystkich Mieszkańców Mysłowice. Inicjując dzieła charytatywne, wspierający mieszkańców najuboższych, starszych, niepełnosprawnych i pozostających w kryzysie bezdomności. W swoim wystąpieniu ks. Rafał Ryszka w słowach „….. serdecznie dziękuję za nadanie mi tego zaszczytnego wyróżnienia. Jest ono dla mnie tym bardziej cenne, gdyż wiem jakiej potrzeba odwagi, by w dzisiejszych czasach wyróżnić duchownego katolickiego. Za tę odwagę, tym, którzy złożyli wniosek, wspierali go swoimi podpisami i głosowali za nim – serdecznie dziękuję…..” po zamknięciu sesji zebranych zaproszono na występ Orkiestry Górniczej „Happy Big Band” pod dyrekcją Mirosława Kaszuby.

Autor: ctmyslowice.pl


Autor: SIL Nasze Mysłowice