Podsumowanie I Roku Działalności Stowarzyszenia

28 lutego mija pierwsza rocznica rejestracji w KRS Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „ Nasze Mysłowice”, które w oparciu o pracę społeczną swoich członków, jak również wolontariuszy rekrutujących się w przeważającej liczbie spośród społeczności parafialnej, parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia przeciwdziała wszelkim formom wykluczenia społecznego i ogranicza jego skutki, poprzez integrację społeczności lokalnej, działaniu na rzecz edukacji społecznej, organizację wolontariatu i działalność charytatywnej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Jak również poprzez kształtowanie ładu przestrzennego miasta, współprace z organami administracji państwowej w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją działań podjętych przez Stowarzyszenie w minionym roku.