Warsztaty propagujące profilaktykę przeciwnowotworową kobiet i mężczyzn

27 października uczniowie klas siódmych i ósmej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Twardowskiego w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach wzięli udział w warsztatach propagujących profilaktykę przeciwnowotworową kobiet i mężczyzn, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice, a prowadzonych przez wielospecjalistyczny zespół w składzie: pielęgniarka, psycholog i fizjoterapeutka ze Stowarzyszenia Amazonki Mysłowice „Tęcza” oraz Hospicjum Cordis. Dziękujemy za zaproszenie Dyrekcji szkoły oraz Pani Wiolettcie, nauczycielce biologii.