Świeć Przykładem

W ramach ogólnopolskiej akcji „Świeć Przykładem” z inicjatywy Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice, funkcjonariusze KMP w Mysłowicach przeprowadzili prelekcje w czterech mysłowickich placówkach oświatowych dla 526 uczniów. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach część uczniów biorących udział w prelekcjach otrzymało elementy odblaskowe.

Dziękujemy za spotkanie społeczności szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiech
  • Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Chromika
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Twardowskiego w ZSP nr 1
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka