Podsumowanie działalności stowarzyszenia w 2023 roku

Podobnie jak w latach ubiegłych wiele się działo w minionym roku 2023,
realizowane były projekty cykliczne oraz inicjowane nowe. Nawiązywano współpracę z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, Urzędem Miasta i jednostkami mu podległymi. Dziękujemy darczyńcom za wszelkie wsparcie w realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Zostaliśmy uhonorowani Śląskimi Orłami Wolontariatu – Wolontariusz Roku 2023 w kategorii Wolontariusz Organizacja Pozarządowa.

W podsumowaniu hasłowo przedstawiamy wybrane projekty zrealizowane w 2023, szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie https://naszemyslowice.pl/ lub na Fanpage: https://www.facebook.com/stowarzyszenienaszemyslowice

 1. Pomoc dzieciom z Domu Dziecka „TSIMBA” w Kwale (Kenia), na opłacenie nauki Nafuli OKANGA
 2. Zbiórka produktów do paczek wielkanocnych dla potrzebujących i zakup wędlin
 3. Eco Śniadanie na Polanie Program – II edycja
 4. Zielone Rewolucje – porządkujemy Tereny Zielone Projekt
 5. Podsumowanie IV edycji Ptasich Stołówek
 6. Montażu na porządkowanych terenach zielonych i wokół nich zamkniętych budek lęgowym typu B w ramach Zielonych Rewolucji
 7. Pomoc walczącej Ukrainie – przekazanie walczącym konserw.
 8. Dzień Dziecka w Siodle – Wesoła Fala
 9. Parafialny Mini Dzień Dziecka – Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
 10. Egzamin na kartę rowerową, w ramach policyjnej akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu”
 11. Zbiórka Przyborów Szkolnych
 12. Organizacja V Święta Pieczonego Kartofla – pikniku charytatywno-ekologicznego.
 13. Bezpieczna droga do szkoły
 14. Szafy u Piotra ,otwierana sezonowo
 15. Warsztaty propagujące profilaktykę przeciwnowotworową kobiet i mężczyzn
 16. Wielka Zbiórka produktów spożywczych i art. chemicznych do paczek Świątecznych, dla potrzebujących na Boże Narodzenie
 17. Organizacja VII Światowego Dnia Ubogich
 18. Otwarcie V edycji Ptasich Stołówek
 19. Uruchomienie VI edycji Gorącej Miski Zupy
 20. Zbiórka nakrętek na wsparcie rehabilitacji Alicji