Namioty do wydawania posiłków dla potrzebujących i pozostających w kryzysie bezdomności

Proszę o włączenie się do zrzutki założonej przez Artur Strzelecki sympatyka i  wolontariusza Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice. Od 2017 roku jako Stowarzyszenie, wcześniej grupa mieszkańców, pomagamy potrzebującym.

Niestety nasze wieloletnie starania o lokal jako Organizacji Pożytku Publicznego, nie prowadzącej działalności gospodarczą, nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Prosimy o wsparcie zrzutki, która umożliwi wydawanie posiłków i  ich spożywanie w godnych warunkach, jednocześnie pozwoli stowarzyszeniu na dalsze niezależne funkcjonowanie.