KENIA- WYPRAWA W POSZUKIWANIU PRZYGÓD

Zapraszamy do IV edycji konkursu plastycznego „KENIA- WYPRAWA W POSZUKIWANIU PRZYGÓD”

Celem konkursu jest:

  • Pomoc dzieciom z Kenii w roku 2024.
  • Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych.
  • Rozbudzanie zainteresowań Afryką.
  • Rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych,
  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.
  • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
  • Promowanie twórczości dziecięcej.

Prace należy przesłać do 19 lutego 2024 na adres  Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych  „Nasze Mysłowice”, 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 4a/308 (liczy się data stempla pocztowego) lub zeskanowane i przesłane pocztą elektroniczną na adres: barbara.kawa@gmail.com