Charytatywny Jarmark Wielkanocny

24 - 25 marca 2018

Start godzina 12:00 na Placu Św. Jana Pawła II Mysłowice – Bończyk

Kontakt:

tel.: +48 606 198 906

e-mail: biuro@naszemyslowice.pl

 

Podziękowania oraz fotorelacja

Jarmark na Bończyku jest już drugą edycją imprezy promującą miasto Mysłowice, dzielnicę Bończyk – Tuwima, a także prezentującą kulturę regionalną – rękodzieło, sztukę, kulinaria itp.

Głównym celem Jarmarku Wielkanocnego jest integracja mieszkańców i gości dzielnicy, poprzez włączenie ich w działalność charytatywną promując w ten sposób wolontariat oraz pozyskanie środków na organizację Śniadania Wielkanocnego i pomoc osobą samotnym i potrząchającym zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Nasze Mysłowice"

Piszą o nas:

Serdecznie zapraszamy wystawców do uczestnictwa w naszym jarmarku. W tym celu należy wypełnić poniższa kartę zgłoszeniową i wysłać skan e-mailem na adres:

biuro@naszemyslowice.pl
do 9.03.2018.

Karta zgłoszeniowa wystawcy
Karta zgłoszeniowa dla organizacji i szkół