Wesprzyj Nas

Ponieważ działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków, a nie gospodarczą zwracamy się z prośbą do osób fizycznych i prawnych o wsparcie tejże działalności, której celem jest między innymi rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w szczególności poprzez działania zapewniające dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami zależnym.

Środki te wspomogą nas w tworzeniu i realizacji programów mających na celu zorganizowanie skutecznego systemu wsparcia dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w tym także osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym, a co za tym idzie wyrównywanie ich szans  na lepsze życie.

Prosimy o wsparcie naszej misji pomagania innym

Nr rachunku PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554

Tytuł: darowizna

Adres siedziby: ul. M. Jastruna 15, 41-400 Mysłowice
KRS 0000665867| REGON 366663990| NIP 2220902384

http://naszemyslowice.pl/wp-content/uploads/2017/03/Fotografia-72-300x200.jpg