Zbiórka przyborów szkolnych

Szanowni Państwo! 
Przed zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023, ponownie prosimy, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, o wsparcie uczniów bez względu na ich  narodowość.  Ruszyła zbiórka przyborów szkolnych i funduszy na pomoc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku ze względu na szalejącą inflację, mając świadomość problemów z tym związanych, prosimy nie zapominajmy o najuboższych.

Dary rzeczowe (wykaz w załączniku) można dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia, zaś wsparcie finansowe na konto:

Numer rachunku bankowego IBAN (International Bank Account Number):
PL 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554
KOD SWIFT/BIC  (Business Identifier Code) : 
BPKOPLPW
Dane odbiorcy (recipient’s details) :
STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH NASZE MYSŁOWICE41-400 MYSLOWICE
uL. MIKOŁOWSKA 4a lok.308
Dane banku do przelewu ( bank details for transfer):
PKO BANK POLSKI S.A.02-515 WARSZAWA
uL. PUŁAWSKA 15