Podziękowanie za przekazane 1% z podatku dochodowego za rok 2021

Szanowni Państwo!

Z serca dziękuję za każdy  przekazany 1% z podatku dochodowego. Lipiec to miesiąc, w którym po przyjęciu sprawozdania finansowego i merytorycznego stowarzyszenia  przez  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (do wglądu na stronach centrum i stowarzyszenia), Centrum Kompetycyjne Rozliczeń przekazało na konto stowarzyszenia zadeklarowane przez Państwa środki finansowe.

Cieszymy się, że z roku na rok przybywa darczyńców nie tylko  1%  z podatku dochodowego, ale również przekazujących  wpłat przez  cały rok, co świadczy o zaufaniu  jakim nas Państwo darzycie  oraz  akceptacji naszych działań charytatywnych.  To dzięki Państwa wsparciu możemy nieść pomoc  seniorom, dzieciom,  osobom niepełnosprawnym, rodzinom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom  pozostającym w kryzysie bezdomności. 

Sytuacja ekonomiczna w kraju, która bezpośrednio przekłada się na rodziny wymaga podjęcia jeszcze większych wysiłków na rzecz osób  wymagających wsparcia.W tym miejscu pragnę przypomnieć, że przekazanie  1% podatku dotyczy  wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione.

Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

  1. poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, emerytury,  zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 17% i 32%
  2. podatkiem liniowym,
  3. ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
  4. podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Prosząc o wsparcie naszej działalności statutowej zapewniamy, że każda złotówka będzie jak najlepiej wykorzystana w celu pomocy najuboższym, ochrony środowiska, budowę Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jeszcze raz z serca za każde wsparcie dziękuję 
Piotr Olszowski