Dziękujemy za przekazane dary, które zostały dostarczone na Ukrainę