Dane do wpłat wspierających działalność statutową stowarzyszenia

Ladies and gentlemen ! In connection with the upcoming questions from people living outside Poland, we present information on the number of the account to which you can make payments supporting the statutory activity of the association, including assistance to Ukraine: IBAN (International Bank Account Number) – PL 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554 SWIFT / BIC (Business Identifier Code): BPKOPLPW Recipient’s details: ASSOCIATION OF LOCAL INITIATIVES OUR MYSŁOWICE 41-400 MYSLOWICE UL. MIKOŁOWSKA 4a suite 38 Bank details for transfer PKO BANK POLSKI S.A. 02-515 WARSAW UL. PUŁAWSKA 15


Szanowni Państwo !
W związku z nadchodzącym pytaniami osób zamieszkałych poza granicami Polski, przedstawiamy informacje o numerze rachunku, na który można dokonywać wpłat wspierających działalność statutową stowarzyszenia, w tym pomoc Ukrainie:

Numer rachunku bankowego IBAN (International Bank Account Number): PL 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554
KOD SWIFT/BIC  (Business Identifier Code) :      BPKOPLPW

Dane odbiorcy (recipient’s details) :

STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH NASZE MYSŁOWICE
41-400 MYSLOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 4a lok.38

Dane banku do przelewu ( bank details for transfer)
PKO BANK POLSKI S.A.
02-515 WARSZAWA
UL. PUŁAWSKA 15