Upominki od dzieci dla samotnych i potrzebujących

Podobnie jak w latach ubiegłych propagatorka wolontariatu wśród dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Pani Violetta Hanik wychowawca klasy 1b w tym roku wspierana przez koło wolontariatu prowadzone przez Panią Dominikę Gomułę Przekazała upominki wykonane przez dzieci, które uzupełnią paczki świąteczne przekazane po Wieczerzy Wigilijnej dla samotnych i potrzebujących w Restauracji Szyb Bończyk 24 grudnia.

Z serca dziękujemy dzieciom, rodzicom i nauczycielom za propagowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka.