Spotkanie opłatkowe

Czas Adwentu radosnego oczekiwania to również czas refleksji i podsumowań. W dniu 12.12.2017 r. dzięki gościnności społeczności Szkoły Podstawowej Nr 4 pod dyrekcją Pani Gabrieli Pasek – Dobińskiej szerzącej wśród uczniów wolontariat, mamy okazje spotkać się z naszymi dobroczyńcami i podziękować im za wsparcie Stowarzyszenia w jego niespełna rocznej działalności charytatywnej, propagowaniu rozwoju i integracji społeczności lokalnej oraz samorządności.

Spotkanie opłatkowe z mieszkańcami dzielnicy było uświetnione występami uczniów, a następnie odbyło się wręczanie dyplomów okolicznościowych oraz Odznak Społecznika Roku 2017 przyznanych przez Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice” zgodnie z obowiązującym regulaminem.


Wręczone dyplomy oraz medale:


Zdjęcia ze spotkania:

Zdjęcia autorstwa Pawła Jankowskiego