Rusza projekt zima

Szanowni Państwo !
Czas jesienno – zimowy to czas szczególnie wytężonej pracy charytatywnej w zakresie pomocy społecznej członków stowarzyszenie i wolontariuszy. Otrzymujemy telefony z pytaniem, czy i kiedy ruszymy z pomocą w postaci dostarczania obiadów do domów, paczek z produktami spożywczymi i chemią gospodarczą oraz przygotowania paczek świątecznych dla osób starszych schorowanych, dzieciom pozostającym w swoich rodzinach, niepełnosprawnym, rodzinom w trudnej stacji ekonomicznej czy osobom pozostającym w kryzysie bezdomności. Tylko dzięki hojności mieszkańców– szkolnym kołom wolontariatu, osobom indywidualnym i przedsiębiorcom udaje się od kilku lat nieść pomocy tym osobom.

Ponownie prosimy o wsparcie zbiórki środków spożywczych, chemii gospodarczej oraz wpłaty na zakup obiadów na konto PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554. Zbiórkę zapoczątkowano podczas rodzinnego festynu „Święta Pieczonego Kartofla” oraz zbiórki publicznej 2021/2274/OR prowadzonej przez sieć Auchan w Katowicach, z której przekazano dla podopiecznych Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice łącznie 289,56 kg.

Prosimy o zgłaszanie punktów zbiórki produktów do paczek, wolontariuszy do przygotowania paczek i dostarczania obiadów do domów oraz wpłat środków na opłacenie obiadów i brakujących art. spożywczych do paczek świątecznych. Dziękując Dyrekcji i Personelowi sklepów Auchan Drive , pragniemy podziękować za transport Panu Artur Strzelecki i Panom z noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach za rozładunek paczek.

Chętnych do współpracy prosimy o kontakt pocztą elektroniczną e-mail biuro@naszemyslowice.pl lub tel. 606198906