Święto pieczonego kartofla – podsumowanie

Czy można połączyć pomoc społeczną i działalność charytatywną z integracją międzypokoleniową, działalnością na rzecz przyrody dbaniem o pamięć historyczną i poprawę bezpieczeństwa w ruch drogowym? Najlepszym przykładem, że jest to możliwe była II edycja pikniku rodzinnego pn. „Święto Pieczonego Kartofla” 9 października na Placu Św. Jana Pawła II w Dzielnicy Bończyk-Tuwima, gdzie uczczono 100-lecie Wybuchu III Powstania Śląskiego.

Kolejny raz udowodniono, że oddolne inicjatywy społeczne bez wsparcia jednostek miejskich możliwe są do realizacji i przynoszą wymierne efekty dla założonych celów, jednak da się zauważyć nowy trend, że nie pomagając można przeszkadzać w realizacji projektów społecznych tworząc niepotrzebną rywalizację między projektami, kiedy powinny one łączyć mieszkańców, a nie dzielić i można by je realizować wspólnie lub w innym terminie. Przestańmy politykę mieszać z działalnością charytatywną.

Cele charytatywne osiągnięto, gdyż pomimo darmowych kiełbas z grilla rozdanych młodzieży, koszty zakupu się zwróciły. Ponownie po brzegi została wypełniona nakrętkami przyczepka na pomoc w zdobyciu środków na rehabilitację Alicji.

Podczas Festynu zebrano 176,5 kg nakrętek:

 • 60 kg – Żabka Giszowiec
 • 40 kg – Pani Ewa z dziewczynami i sąsiadami
 • 27 kg – nieznani uczestnicy pikniku
 • 10,5 kg – sklep medyczny BIMED
 • 39 kg – SP 12

W zakresie działań ekologicznych uczniowie pod opieką nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 6 z Brzęczkowic oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Uśmiechu z Janowa mysłowickiego, zasadzili 8 października 1150 cebul krokusów w żółtym i niebieskim kolorze, barwach Śląska.

Podczas pikniku 50 szt cebul posadzili goście biorący w nim udział:

 • Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice,
 • Dyrektor Biura Poselskiego Posł na Sejm RP Bożeny Borys-Szopy,
 • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach,
 • Proboszcz Senior Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela,
 • Przedstawiciele harcerzy Hufca ZHP w Mysłowicach im. Bojowników o Polskość Śląska – rozpoczynający rok harcerski z seniorami,
 • Przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Chorzów Koła w Mysłowicach,
 • Przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice

Panowie z Noclegowni dla Samotnych mężczyzn przy MOPS:

 • przekazali nakrętki dla Alicji,
 • zawiesili zgodnie z zaleceniami ornitologów w obrębie Pl. Św. Jana Pawła II 6 budek lęgowych przekazanych im przez zarząd dzielnicy, który otrzymał je wiosna od KRM

Ponadto przygotowali i uporządkowali plac po pikniku. Włączanie osób pozostających w kryzysie bezdomności w życie społeczne miasta to jeden z elementów Stowarzyszenia w walce przeciwciała ich wykluczeniu społecznemu.

Patrząc na przekrój wiekowy biorących udział w pikniku i ich wzajemne ciepłe relacje cel integracji międzypokoleniowej również osiągnięto. Niekończąca się kolejka do stanowiska Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, liczny udział w Quizach różnych grup wiekowych i ilość zadawanych pytań przedstawicielom WORD – u świadczą o potrzebie mieszkańców skorzystania z porad fachowców dot. bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, których wspomagała Straż Miejska.

Ochotnicza Straż Pożarna z Janowa mysłowickiego Zabezpieczając uczestników pikniku w zakresie bezpieczeństwa p-poż nie tylko podtrzymywała ogniska, ale również omawiała wyposażenie wozu bojowego co wzbudzało zainteresowanie wśród młodzieży.

Reasumując cele pikniku zostały osiągnięte, pomimo przeszkód w jego realizacji, dzięki wsparciu Mieszkańców, Poseł na Sejm RP Bożenie Borys- Szopie, WORD-u Katowice, Nadleśnictwu Katowice, Cukierni, Piekarni „Maciuś” Truck Stolorz, Hufcowi ZHP w Mysłowicach, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 3 i zaangażowanym członków Mysłowickiej Rady Seniorów.

Nadejście chłodnych dni jest nieuniknione i może to nastąpić lada moment. Zapraszamy do wpłat 2 zł/szt na zasadzone już cebule krokusów, wpłat można dokonywać na konto PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554 z dopiskiem „krokus” lub ” Gorąca Miska Zupy” Za wszelkie formy zaangażowania w realizację projektu wszystkim z serca dziękuję.

https://www.eska.pl/slaskie/myslowicka-mlodziez-sadzi-krokusy-dzieki-temu-beda-posilki-dla-osob-potrzebujacych-aa-BJwa-Xe6k-GyuH.html

Fotogaleria:


Autor: Anna Włosińska