Ptasia Stołówka – IV edycja

Kochani !!
5 grudnia rusza IV edycja projektu „Ptasie Stołówki”, a zakończy się  31 marca 2023 roku. Do współpracy, podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy placówki oświatowe i osoby indywidualne. Projekt przewiduje utworzenie miejsc, w których dzięki zaangażowaniu  mieszkańców, najpierw umieszczone zostaną karmniki  (mile widziane samodzielnie  wykonane), a następnie zakładający stołówkę będą  dbać o uzupełnianie w nich  pokarmu  i utrzymanie w czystości przesyłając fotorelacje na adres organizatora. 

Późna jesień to najlepszy moment na rozpoczęcie dokarmiania ptaków. Na początku wykładamy  niewielkie ilości pożywienia, ponieważ przed nadejściem mrozu z opadami śniegu, ptaki często są w stanie same znaleźć wystarczająco dużo odpowiedniego pokarmu naturalnego. Późnojesienne dokarmianie ma na celu przede wszystkim zaznajomienie ptaków z miejscem, gdzie będą mogły liczyć na pomoc w trudniejszym dla nich okresie zimowym.Ptaki są ważnym elementem łańcucha ekosystemu, pomagają walczyć z owadami i szkodnikami, a miasta byłyby bez nich ponure i smutne. Można powiedzieć, że ptaki są potrzebne ludziom, jak i ludzie ptakom. 

Zgłoszenia o przystąpieniu do projektu prosimy kierować drogą mailową biuro@naszemyslowice.pl informacje o przystępujących do projektu publikować będziemy na fanpage’u stowarzyszenia.

Więcej informacji na temat projektu pod nr tel.606198906  – zapraszamy do współpracy.