Otwarcie „Szafy u Piotra” sezon jesień-zima 2022/2023

Szanowni Państwo !!
W związku z kierowanymi do stowarzyszenia pytaniami o możliwość przekazania odzieży dla potrzebujących informujemy, że ruszamy od 18 listopada w siedzibie stowarzyszenia od godz.11:00 do 16:00 z przyjmowaniem od darczyńców odzieży jesienno-zimowej i kocy. Prosimy o przekazywanie odzieży i kocy czystych w dobrym stanie. Stan przekazywanych darów będzie weryfikowany w obecności darczyńcy, tak aby nie było wątpliwości czy są w stanie możliwym do przekazania potrzebującym. Koce w gorszym stanie przekazane zostaną schronisku dla zwierząt.

Zapraszamy od 18 darczyńców a od 22 listopada potrzebujących.