„Gorąca Miska Zupy” – V edycja

Kochani! Nieprzypadkowo, 13 listopada w Światowy Dzień Ubogich ustanowiony przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim  Misericordia et misera, wydanym w 2016 roku, a obchodzonym od 2017 roku, ruszamy z przygotowaniami  do V edycji „Gorącej Miski Zupy”, projekt rozpoczęty w 2017 roku na Mysłowickim Rynku http://naszemyslowice.pl/jeden-dzien-realizacji-projektu-goraca-miska-zupy/ jest kontynuowany w kolejnych latach. W tym roku projekt  można wspomóc biorąc udział min. w aukcji lub zakupić przedmioty wystawione do sprzedaży na portalu Allegro.

Prosimy, aby codzienne problemy związane z inflacją nie przesłoniły nam potrzeb najuboższych, bez względu na ich pochodzenie. Nasza pomoc trafia m.in. do samotnych seniorów, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ośrodka opiekuńczo- wychowawczego, rodzin w trudnej sytuacji materialnej, Pań z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Hospicjum Cordis, niepełnosprawnych oraz osób bezdomnych przebywających  w przestrzeni publicznej i w Noclegowni dla Bezdomnych mężczyzn.

Prosimy o wpłaty nawet najmniejszych kwot na konto  bankowe:

Dane do wpłat wspierających działalność statutową stowarzyszenia:

Numer rachunku bankowego IBAN (International Bank Account Number):
PL 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554


KOD SWIFT/BIC  (Business Identifier Code) :     
BPKOPLPW

Dane odbiorcy (recipient’s details) :
STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH NASZE MYSŁOWICE
41-400 MYSLOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 4a lok.308

Dane banku do przelewu ( bank details for transfer):
PKO BANK POLSKI S.A.
02-515 WARSZAWA
UL. PUŁAWSKA 15

Nadal można przesyłać przedmioty do wystawienia w aukcji.
Za każde wsparcie z serca dziękujemy.


Podziękowania