Prośba o wsparcie

Nadchodzą pierwsze dary:

  • Pani Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska – piękne wydanie Konstytucji RP, długopis, notes sejmowy – wszystko z podpisem Pani Marszałek
  • Poseł  Wojciech Król z okręgu katowickiego przekazał Super kolekcję 25 ksiąg przygód Tytus Romek i Atomek według oryginalnych wydań Papcio Chmiel.

Nadchodząca jesień i zima to najtrudniejsze pory roku dla schorowanych, samotnych seniorów, rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz pozostających w kryzysie bezdomności w przestrzeni publicznej jak wynika z naszych obserwacji poczynionych na przestrzeni lat, kiedy nieśliśmy pomoc w zależności od bieżących potrzeb mieszkańców. Jak co roku chcemy ich zaopatrywać w ciepłe posiłki, paczki i poczęstunek świąteczny oraz ciepłą odzież i koce. Trudna sytuacja ekonomiczna w kraju sprawiła, że już teraz zwracamy się o wszelką pomoc, aby zapewnić podstawowe potrzeby najuboższym.

Prosimy zatem:

  • przedsiębiorców,
  • artystów
  • sportowców
  • polityków

Wszystkie osoby o wrażliwym sercu o pomoc w przygotowanie niezbędnych środków na niesienie pomocy. Pomóc można przekazując dary rzeczowe do wystawienia na licytację w portalu Allegro oraz wpłaty wspierające działalność statutową stowarzyszenia.

Numer rachunku bankowego IBAN (International Bank Account Number): PL 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554
KOD SWIFT/BIC (Business Identifier Code): BPKOPLPW
Dane odbiorcy (recipient’s details) :
STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH NASZE MYSŁOWICE
41-400 MYSŁOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 4a lok.308
Dane banku do przelewu ( bank details for transfer):
PKO BANK POLSKI S.A.
02-515 WARSZAWA
UL. PUŁAWSKA 15