Podsumowanie projektów w zakresie pomocy społecznej listopad – grudzień 2022 roku

Paczki

 1. Podczas zbiórek publicznych produktów do paczek świątecznych zgłoszonych do MSWiA i widocznych na Portalu Zbiórek Publicznych, zebrano łącznie 361,43 kg z czego podczas zbiórki :
  • nr 2022/4357/OR – 216,73 kg
  • nr 2022/5105/OR – 144,70 kg
 2. Do paczek świątecznych trafiło również, dzięki umowie darowizny rzeczowej
  z Auchan Katowice 3 Stawy, należącym do Strefy Życia Katowice Auchan/Retail Polska, ok. 0,5 tony artykułów kosmetycznych, chemicznych i przemysłowych.
 3. W celu uzupełnienia paczek zakupiono produkty spożywcze ( słodycze,herbata,kawa) za 1503,76 zł pochodzące z wpłat darczyńców.
 4. Do każdej paczki dla dzieci trafiły zabawki lub maskotki przekazane stowarzyszeniu przez Gromadę Zuchów „Stumilowy Las”, działającą przy Hufcu z ZHP w Mysłowicach i osoby indywidualne.
 5. Łącznie wydano rodzinom i osobom indywidualnym 161 paczek z czego 105 dla dzieci. Ponadto przekazano paczki zbiorowe do :
  • Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze „NADZIEJA” w Mysłowicach
  • Dom Dziecka im. Św. Ojca Pio w Mysłowicach
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Piekarach Ślaskich
  • Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach – MOPS Mysłowice
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – MOPS Mysłowice
  • Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn – MOPS Mysłowice

Do paczek dołączono, podobnie jak w ubiegłych latach, kartki świąteczne wykonane przez uczniów mysłowickich szkół.

Gorąca Miska Zupy”

 1. Dzięki hojności mieszkańców mogliśmy za łączną kwotę 2144,00 zł , wykupić 101 dwudaniowych obiadów świątecznych dla samotnych seniorów osób niepełnosprawnych i pozostających w kryzysie bezdomności w przestrzeni publicznej, dostarczając je do ich domów i miejsc przebywania.
 2. Podczas mrozów, wspierani przez Straż Miejską docieraliśmy do osób pozostających w kryzysie bezdomności przebywających w przestrzeni publiczne z ciepłą zupą i ubraniami.

Dziękując darczyńcom i wolontariuszom za dotychczasowe wsparcie, polecamy się ich pamięci i prosimy o rozważenie możliwości przekazania 1,5 % z podatku za rok 2023 oraz nawet niewielkich wpłat na konto stowarzyszenia PKO BANK POLSKI S.A. 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554 dzięki, temu możemy pomagać najsłabszym, których niestety ciągle przybywa.