Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc dla Alicji

W minionym 2022 roku zebrano łącznie 2820 kg nakrętek dla Alicji. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc w zbiórce z której pozyskane środki wspierają koszty związane z nieustanną rehabilitacją Alicji.

Prosimy nie zapominajcie o Alicji 2023 roku.