Dziękujemy za ciepłe słowa
i wsparcie Pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej Wicemarszałkini Senatu
X kadencji