Szanowni Państwo,

w ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych stowarzyszenie zwraca się z prośbą o włączenie się samorządowców, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, przedsiębiorców  w realizację projektu "Barwy Śląska w Przestrzeni Publicznej".

Celem projektu jest poza odnowieniem ławek parkowych we wskazanych przez stowarzyszenie lokalizacjach przy użyciu śląskich barw tj. niebieskiej i żółtej podkreślenie naszej śląskiej tożsamości i przywiązania do tradycji.

Projekt poza poprawą walorów estetycznych ławek parkowych ma na celu integrację społeczności lokalnej w tym integrację międzypokoleniową i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Realizacja projektu nastąpi
w momencie zluzowania obostrzeń związanych z pandemią, przypuszczalnie druga dekada maja i czerwiec.

Zapraszamy do współpracy.