Podsumowanie Świąt Wielkanocnych 2021

Wiara w wrażliwość drugiego człowieka, nadzieja na lepsze jutro naszych obdarowanych i miłość do drugiego człowieka - te przesłania Świąt Wielkanocnych przyświecały zaangażowanym w projekt zbiórki publicznej nr 2021/318/OR oraz zbiórki środków finansowych na zakup produktów łatwo psujących się do paczek przygotowanych ze zbiórki publicznej.

  1. Dostarczyliśmy do domów obdarowanych 197 paczek, w tym 155 dla dorosłych, w przeważającej części seniorów schorowanych i niepełnosprawnych, rodzin w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej utratą pracy wskutek pandemii.
  2. Specjalnie przygotowane paczki trafiły do 34 dzieci.
  3. Pamiętaliśmy o osobach przebywających w przestrzeni publicznej dotkniętych kryzysem bezdomności oraz Hospicjum Cordis i odbiorcach V Śniadania Wielkanocnego organizowanego przez Bistro Braks, w tym roku jak w poprzednim, w wydaniu mobilnym.
  4. Wydaliśmy w trzy świąteczne dni od Wielkiej Soboty do Lanego Poniedziałku 159 ciepłych posiłków, w tym śniadanie świąteczne.
  5. Dzięki hojności mieszkańców i przedsiębiorców z zebranych środków finansowych udało się opłacić posiłki przygotowane przez Bistro Szarotkahttps://www.facebook.com/szarotka.myslowice , zakupić soki, wędliny https://poliwczak.com.pl/oferta i ciasto https://www.piekarniakucz.pl/ najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach, świeże jaja https://www.facebook.com/search/top?q=Na%20Skarpie i soki owocowe.
  6. W trakcie trwania zbiórki publicznej do paczek świątecznych, dzięki zaangażowaniu mieszkańców i placówek oświatowych udało nam się zebrać 799,21 kg art. spożywczych,129,06 chemii gospodarczej i środków dezynfekujących. Łącznie zebrano 928,27 kg produktów do paczek.
  7. Zebrano również na pomoc w pokryciu kosztów stałej rehabilitacji Alicji, 291 kg nakrętek.

Dziękuję mieszkańcom i kołom wolontariatu w placówkach oświatowych za złożone produkty do paczek świątecznych. Darczyńcom dokonujących wpłaty na zakup dodatkowych, szybko psujących się produktów do paczek świątecznych i opłacenie ciepłych posiłków. Nieoceniona pomoc małych wolontariuszy z rodzicami oraz właścicieli i personelu https://www.facebook.com/akademiaodkrywcymyslowice , która pozwoliła na sprawne przygotowanie paczek w którym pomogły wolontariuszkami: dwie Jadwigi, Celina, Teresa i Zofia oraz wolontariusze Artur i Zygmunt. Dziękuję za wszelkie wsparcie okazane w realizacji projektu, okazane zaufanie, to dzięki mieszkaniom kolejny raz, bez sięgania do budżetu miasta możemy dzielić się dobrem przekazywanym za pośrednictwem stowarzyszenia, osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy", Przedszkole nr 9 Mysłowice, Przedszkole nr 16 w Mysłowicach, http://przedszkole19myslowice.przedszkolowo.pl/, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego, http://sp5myslowice.szkolnastrona.pl/ , Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Miarki, Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzyczna im. H. Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 17 im.Jana Pawła II w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, ZS7 Katowice Mastalerz,OSK KAMA - Nauka Jazdy, Tesco Polska, Cukiernia Piekarnia Maciuś, Kosmetyka Koliber Mysłowice, Pani Ewa z rodziną, sąsiadami i znajomymi z Pl. Wolności w Mysłowicach. Eurovia Polska S.A. https://nexx.com.pl/inwestycje/park-moniuszki/


Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki i z rozdysponowania zebranych ofiar na portalu zbiórek publicznych

Rozliczenie zbiórki