Integracyjny Plac Zabaw

Integracyjny Plac Zabaw byłby pierwszym w Mysłowicach, gdzie problemy finansowe miasta pośrednio powodują izolację dzieci niepełnosprawnych.

Integracyjny plac zabaw z urządzeniami dostosowanymi dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, ale również osób dorosłych, zwłaszcza seniorów, którzy zajmują się wnukami, pozwoli na czynny udział dzieci niepełnosprawnych w życiu społecznym rówieśników oraz integrację międzypokoleniową.

Utworzenie takiego miejsca pozwoliłoby również rodzicom i opiekunom wymieniać się doświadczeniami w sprawowaniu opieki nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi.