Zbiórka przyborów szkolnych – podziękowanie

Cieszymy się, że pomagamy!!