Podziękowanie

Dziękujemy mieszkańcom, że podczas XXV Familijnego Festynu Świętojańskiego na Trzeźwo byliście z nami. Dziękujemy wolontariuszom oraz wspierającym nas instytucją i firmą.


Licytacja Cegiełek Miłosierdzia


 

Drodzy Mieszkańcy Mysłowic,
nadchodzący charytatywny, jubileuszowy XXV Festyn Świętojański na Trzeźwo zamykający trzydniowe obchody Dni Mysłowic w roku jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 150- lecia Dekanatu Mysłowickiego,tradycyjnie rozpocznie się w niedzielę o godz.15:00 mszą świętą w intencji Miasta i mysłowickich Rzemieślników odprawianą przez ks. Mirosława Giergę obchodzącego w tym roku 25-lecie kapłaństwa, który jako neoprezbiter rozpoczął posługę w naszej Parafii i ks. Edwarda Gorczatego, pochodzącego z Dziećkowic misjonarza z Tanzanii, obchodzącego 45-lecie kapłaństwa.

Organizatorzy tegorocznego festynu idąc za głosem mieszkańców wyrażanym w latach ubiegłych, pragną by Mysłowiczanie, biorący udział w tym święcie rodziny nie tylko poprzez modlitwę, zmagania sportowe, ale również podczas biesiady i zabawy tanecznej, propagowali prospołeczne i rodzinne zachowania wolne od uzależnień i uprzedzeń, integrujące w ten sposób społeczność lokalną, ogólnomiejską oraz regionalną, która również bierze udział w naszym festynie.

Festyn poprowadzi jak przed 25-laty Pan Mirosław Kańtor. Więcej informacji o Festynie, a także o odbywającym się w jego ramach biegu głównym, marszu nordic walking i biegu przedszkolaka, znajdziecie Państwo na plakatach i fanpag'u.

Zapraszam do udziału w wydarzeniu wspomagającym charytatywne dzieło służące wsparciu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących oraz działalności statutowej S.I.L. „Nasze Mysłowice”


 

Zaproszenie na XXV Familijny Festyn Świętojański w Radiu Fest


 


Cegiełki Miłosierdzia

Przedstawiamy Cegiełki Miłosierdzia, które otrzymaliśmy od darczyńców. Ich licytacja pozwoli pozyskać środki na letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin gorzej uposażonych i działalność statutową stowarzyszenia. Jednocześnie zachęcamy do przekazywania przedmiotów na aukcję i zakupu cegiełek miłosierdzia w namiocie Stowarzyszenia, gdzie będzie można również oglądać przedmioty do licytacji.

Licytacja od ceny wywoławczej zostanie uruchomiona w piątek. Jeżeli przedmiot uzyska wyższą cenę niż wywoławcza, w trakcie festynu ta cena będzie wywoławczą w przypadku braku wyższej ceny przedmiot przekazany zostanie osobie z licytacji wirtualne, po przekazaniu kwoty za którą wylicytował przedmiot.

Do chwili obecnej wpłynęły następujące przedmioty do zlicytowania

Wszyscy bez względu na stan zamożności możemy pomagać. Zachęcam do nabycia podczas Festynu CEGIEŁEK MIŁOSIERDZIA i tym samym wsparcia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalności statutowej stowarzyszenia. Cegiełki można również nabyć drogą elektroniczną, wpłacając darowiznę na konto

PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554

z dopiskiem darowizna "Cegiełka Miłosierdzia".

Cegiełkę prześlemy na adres wskazany w przelewie o wysokość darowizny sami Państwo decydujecie dostosowując ją do swoich możliwości finansowych.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.


Fundatorzy pucharów wręczanych podczas XXV Familijnego Festynu Świętojańskiego Na Trzeźwo