Propozycja współpracy

21 listopada rząd ogłosił zmiany w strategii walki z koronawirusem. Zgodnie z nimi placówki gastronomiczne będą zamknięte do 27 grudnia. Stowarzyszenie w ramach wzajemnego wsparcia proponuje współpracę placówkom gastronomicznym w pierwszym rzędzie z terenu Mysłowic, ale również z okolicznych miast na dostawę pod wskazany adres obiadów dwudaniowych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Koszty związane ze wsparciem lokalnej gastronomii i osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych zostaną pokryte z darowizn i zbiórek prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Prosimy również Rady dzielnic, MRS, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe oraz Zespoły Caritas działające przy mysłowickich parafiach o pomoc w dotarciu do osób i rodzin wymagających wsparcia.

Kontakt e-mail: biuro@naszemyslowice.pl

Więcej informacji pod nr tel. 606198906