Wolontariusze stowarzyszenia w roli streetworkerów niosących pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym bez dachu nad głową, po prostu na ulicy