Pomoc bezdomnym trwa nadal

Może splot niekorzystnych wydarzeń, może sami zapracowali na swój los, nie mnie oceniać. Jednak, na pewno nie możemy zostawić ich bez pomocy. Alert Pogodowy uruchomił Alert Gorących Posiłków. Dziś, po przerwie, dzięki wsparciu Mieszkańców przekazujących datki na zrzutka.pl i wpłatom na konto PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554 oraz 1%.

Dzięki zaangażowaniu Straży Miejskiej mogliśmy wznowić dostarczanie ciepłych posiłków dla osób bezdomnych. Fundusze się kończą, a potrzeby wielkie prosimy nie zapominajcie o najuboższych, liczy się każdy wpłacony grosz.