Akcja stowarzyszenia mająca pomóc osobom starszym i dzieciom potrzebującym pomocy, przyniosła oczekiwane efekty, choć zawsze może być więcej, bo ciągle docieramy do nowych osób  wymagających pomocy.

Dzięki wsparciu wolontariuszy z okolicznych szkół tj. ZSP nr1, SP nr3 czy SP nr 4, Paniom z zespołu Caritas przy Parafii Ścięcia Św Jana Chrzciciela, mieszkańcom pełniącym dyżury i chętnie przekazującym prezenty do paczek, ale również datki pieniężne, mogliśmy dotrzeć do kolejnych osób potrzebujących pomocy w tym: wielodzietnej rodziny wymagającej pomocy w wyposażeniu lokalu socjalnego przekazanego przez miasto, matki wychowującej samotnie  dwójkę  dzieci, dwóch samotnych  starszych Pań  ledwo wiążących  koniec z końcem, jedna z nich  nie posiada opału na zimę i do niej jeszcze przed świętami, oprócz paczki żywnościowej, trafi węgiel, kolejnej rodziny, w której kobieta  walczy z chorobą nowotworową, opiekuje się dwójkę dzieci.

Paczka z produktami spożywczymi trafiła również do Pana wychodzącego z bezdomności, przekazaliśmy  słodycze i maskotki Smykom św. Jana do paczek świątecznych. Zaś koło wolontariatu przy ZSP nr1 odebrało produkty do paczek dla kombatantów. Natomiast z przekazanych datków pieniężnych zostały już zakupione słodycze, a przed wigilią zostaną kupione  owoce do wypełnienia paczek dla dzieci biorących udział w wieczerzy wigilijnej w Szybie Bończyk.

Ponadto do noclegowni dla mężczyzn trafi paczka spożywcza ze świątecznymi  życzeniami. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wywołania radości w domach obdarowanych mieszkańców. Stało się to również  dzięki takim firmom jak PUH Hydrotast  i Szyb Bończyk. Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach – to wielka rzecz oraz ogromna satysfakcja.

Zachęcam do dalszej współpracy w niesieniu pomocy mysłowickim seniorom i dzieciom dokonując wpłat na konto

PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554

z dopiskiem darowizna na cele charytatywne zgodne ze statutem.