Charytatywna licytacja

Zorganizowana licytacja charytatywna, ma na celu pozyskanie środków, aby zapewnić letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących oraz seniorów w ramach łączenia pokoleń.

Zapraszamy do udziału

[gjmaa id="1" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="5" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="4" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="10" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /]

[gjmaa id="2" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="6" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="7" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="8" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="9" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /]

[gjmaa id="11" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="12" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="13" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="14" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="15" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /][gjmaa id="3" count="10" show_price="1" show_time="0" show_details="0" show_comments="0" count_of_comments="5" /]