Akcja promująca bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Seniorzy z „Koła Żwawego Seniora” przy Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice oraz zaproszeni przez nas przedstawiciele osób niedowidzących z Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego Chorzów, Koła w Mysłowicach 21 września wzięli udział w akcji promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjanci ruchu drogowego mysłowickiej komendy z policjantami drogówki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach włączyli się w Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ROADPOL Safety Days) przeprowadzając warsztaty dla międzypokoleniowej grupy od juniora do seniora dostosowując je do zajęć z konkretną grupą wiekową. Seniorzy podzielili się z Panią Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Mysłowicach swoimi uwagami dotyczącymi miejsc szczególnie niebezpiecznych ich zadaniem w naszym mieście, szczególnie przejść dla pieszych, zachowań pieszych i kierowców powodujących zagrożenie w ruchu drogowym. Każdy z uczestników otrzymał elementy odblaskowe przekazane przez WORD Katowice – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. Zadeklarowano stałą współpracę Stowarzyszenia i Policji w celu bieżącej aktualizacji mapy szczególnie niebezpiecznych przejść dla pieszych.