Zwracamy się o wsparcie 1% z rozliczenia rocznego działalności stowarzyszenia

Stowarzyszenie posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego KRS: 0000665867, której działalność opiera się na pracy społecznej członków. Jednym z zadań Statutowych jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ( w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym) oraz pozostający w kryzysie bezdomności.

Propagujemy wolontariat i integrację międzypokoleniową włączając do wspólnych  działań osoby w różnym wieku. 

Każdy 1% to jeszcze jeden uśmiech osób w trudnej sytuacji życiowej. Tak niewiele, a  tak wiele radości może sprawić.