XXVIII Familijny Festyn Świętojański – podsumowanie

XXVIII Familijny Festyn Świętojański w 100-lecie Wybuchu III Powstania Śląskiego, którego Honorowy Patronat objęli, Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki i Dariusz Wójtowicz Prezydent Miasta Mysłowice, a wsparli Pani Bożena Borys-Szopa Poseł na Sejm RP oraz Tomasz Papaj Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice, przeszedł do historii. Poza uczczeniem rocznicy wybuchu Powstania, uczciliśmy 30-lecie pracy w parafii i dekanacie ks. proboszcza Rafała Ryszki, Dziekana Dekanatu Mysłowickiego. Tłumnie przybili mieszkańcy to najlepszy dowód szacunku jakim darzą przechodzącego na emeryturę kapłana. Starszy Cechu prof. Jan Klimek na wniosek Zarządu Miejskiego, Cechu Rzemiosł Różnych w Mysłowicach, wręczył ks. proboszczowi Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”. Natomiast Piotr Olszowski Prezes Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice na wniosek członków stowarzyszenia poinformował o przyznaniu ks. proboszczowi Honorowego Członkostwa stowarzyszenia odczytując laudację z tym związaną:

Szanowni Państwo,
Mam ogromny zaszczyt i przyjemność poinformować, że zgodnie z Statutem S.I.L. Nasze Mysłowice przyznano Księdzu Dziekanowi Rafałowi Ryszce, Proboszczowi Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela Honorowego członkostwo stowarzyszenia.
Wszyscy doskonale znamy Księdza Dziekana. Od trzydziestu lat nieodłącznie związanego z naszym miastem, wpisującego się w jego historię i teraźniejszość. Jego działalność pasterza ubogich i dialogu rozpoczęła się w sierpniu 1991 roku, kiedy został powołany na administratora Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela, a już w listopadzie tego samego roku jej Proboszcza. W jakże trudnych dla Polski czasach wzniósł w mysłowickiej Dzielnicy Bończyk nie tylko murowany Kościół, ale zbudował Kościół żywy, będący trwałym symbolem religijnych uczuć. W swoich działaniach nie ograniczał się do działalności w obrębie własnej parafii, działając na rzecz wszystkich Mieszkańców Mysłowic. Ksiądz Dziekan jest człowiekiem o wielkim sercu. Jest niezwykle gorliwym kapłanem, otwartym i wrażliwym na ludzką krzywdę społecznikiem. Zawsze gotowy do współpracy z władzami samorządowymi Mysłowic oraz różnymi środowiskami naszego miasta, efektem czego jest wiele cennych przedsięwzięć i inicjatyw związanych z pomocą społeczną kontynuowanych przez władze samorządowe, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

Jak w latach ubiegłych wyznaczono cele charytatywne festynu. Po dotarciu do organizatorów tragicznej wiadomości o szkodach wyrządzonych przez pożar ks. Proboszcz, Dziekan Dekanatu Mysłowickiego, poprosił parafian i współorganizatora o przeprowadzenie zbiórki przed kościołem, po każdej niedzielnej mszy w dniu festynu 27 czerwca, na rzecz poszkodowanych w pożarze. W czasie niedzielnej zbiórki, zebraliśmy 2350 zł. Dnia 1.07. na rachunek Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej została przelana kwota 3000,00 zł. Kontynuowaliśmy zbiórkę nakrętek na pomoc w zdobyciu środków na stałą rehabilitacje Alicji, których zebrano 607 kg, dzięki zaangażowaniu placówek oświatowych, również z terenu Katowic, placówek handlowych, apteki, OSK KAMA i jak zwykle mieszkańców tworzących łańcuch żywych gorących serc.

Do organizacji festynu i zmagań sportowych z nim związanych udało się stowarzyszeniu pozyskać wolontariuszy w różnym wieku od juniora do seniora. Szczególnie cieszy współpraca z harcerzami, którzy wzięli udział już w trzecim tegorocznym projekcie.
Również Samorząd Uczniowski LO nr 1 im. Tadeusza Kościuszki zgłosił 20 uczniów do współpracy w ramach wolontariatu, deklarując chęć w współpracy w realizacji kolejnych projektów stowarzyszenia.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i pracowników MOSiR za zaangażowanie i współpracę w przygotowanie biegu przedszkolaka i głównego oraz marszu nordic walking. Panu Dyrektorowi za udział w biegu, gratuluję pasji i dobrego czasu. Społeczności Niepublicznego Przedszkola Akademia Małego Odkrywcy  – dzieciom i rodzicom oraz personelowi i właścicielom za trzeci rok współpracy przy przygotowaniu Biegu Przedszkolaka i pozostałych projektach charytatywnych stowarzyszenia. Pracownikom MOK-u za włączenie się animatorów z ciekawymi propozycjami i nagłośnienie. Placówkom oświatowym za przygotowanie programów artystycznych, co niewątpliwie miało wpływ na rodzinną i radosną atmosferę panująca na festynie. Podobnie jak w latach ubiegłych swą pomoc zaoferowali pensjonariusze Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn przy MOPS, pomagając w rozłożeniu namiotów i ław i ich złożeniu po festynie.
Jeszcze raz z serca dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w realizacji i wzięli w nim udział.