XXVI Familijny Festyn Świętojański wpisany w obchody Dni Mysłowic w 100-lecie wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego za nami. Sportowe współzawodnictwo w Biegu Przedszkolaka oraz Biegu głównym i Marszu Nordick Walking sprawiło wiele radości zarówno zawodnikom, jak i kibicującym. Bogaty program artystyczny, piękna słoneczna pogoda jak również urozmaicona  oferta gastronomiczna oraz atrakcje dla milusińskich i miłośników gry w szachy, spowodowały liczny udział mieszkańców w tym rodzinnym spotkaniu integrującym mieszkańców dzielnicy, miasta i metropolii.

Po raz kolejny udowodniono, że oddolna inicjatywa społeczna przy życzliwym wsparciu władz miasta może na trwałe wpisać się kalendarz Mysłowic. Dziękuję mieszkańcom za tak liczny udział w festynie, władzom miasta na czele z Panem Prezydentem Dariuszem Wójtowiczem i instytucjom miejskim za współorganizację i wsparcie, wspólnocie parafialnej i kapłanom na czele z ks. proboszczem Rafałem Ryszką Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela, wolontariuszom w szczególności Panom korzystającym z noclegowni, którzy już niejednokrotnie stawiali się do pomocy, walcząc w ten sposób z wykluczeniem ich z życia społecznego.

Na koniec dziękuję tym podanym do publicznej wiadomości i bezimiennym darczyńcom bez których festyn nie byłby możliwy do zrealizowania. Cel stowarzyszenia to integracja mieszkańców, propagowanie zdrowego trybu życia, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, został osiągnięty. Środków na realizację projektu "Pomoc u Piotra" nie zebrano, gdyż przychody pokryły zaledwie wydatki związane z przygotowaniem festynu przez Stowarzyszenie. Jednak zapewniam, że nie zostawimy potrzebujących w okresie jesienno - zimowym samych. Jeszcze raz wszystkim za okazane serce i wsparcie dziękuję.